Mr. Le Viet Thanh Luan

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Mr. Le Viet Thanh Luan

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)