Mr. Nghiem Sy Thang

Giám đốc Công nghệ (CIO) Việt Á Bank

Mr. Nghiem Sy Thang

Giám đốc Công nghệ (CIO) Việt Á Bank