DIỄN GIẢ

Ông Nguyễn Tuấn Khang

Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao IBM Cloud

Ông Phạm Quang Đệ

Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Điện tử, ngân hàng Liên Việt

Ông Efendi Chandra

Kiến trúc sư Giải pháp, GE Digital Châu Á – Thái Bình Dương

Ông Lê Nhân Tâm

Giám đốc Smart Cities Lab, Tập đoàn VNPT

Ông Đồng Sỹ Cường

Chuyên gia Quản trị hệ thống – Viettel IDC

TS. Trần Viết Huân

Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam

TS. Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công An

Ông Nguyễn Đình Thắng

Phó Chủ tịch VINASA

Ông Đoàn Đăng Khoa

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Ông Vũ Minh Trí

Microsoft Vietnam Country Manager

Ông Nghiêm Sỹ Thắng

Giám đốc Công nghệ (CIO) Việt Á Bank

Ông Lê Viết Thanh Luận

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Công ty Viettel - CHT (Viettel IDC)

Ông Phan Thanh Sơn

Giám đốc Công nghệ Công ty Hệ thống thông tin FPT

Ông Nguyễn Thái Hưng

Phó Tổng Thư ký Hội Tự động Hóa, Tổng Giám đốc Công ty AMECO

Bà Astrid Tuminez

Giám đốc Hợp tác, Đối ngoại và Pháp lý, Microsoft Khuc vực Châu Á

Ông Francis Nguyễn

Giám đốc phát triển, Microsoft Việt Nam

PGS. TS Vũ Minh Khương

Trường Chính sách Lý Quang Diệu, Singapore

ÔNG NGUYỄN BÁ QUỲNH

Giám đốc khu vực công Microsoft Việt Nam