Giới thiệu

HỘI NGHỊ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY VIỆT NAM 2017

Vietnam Cloud Computing Conference 2017

 

Chủ đề:

  • Điện toám Đám mây trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0

                 (Cloud in 4th Industrial Revolution)

Đơn vị tổ chức:

  • Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA
  • Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu (Singapore)

Mục đích:

  • Thúc đẩy sự phát triển của thị trường và nền tảng Cloud tại Việt Nam
  • Thúc đẩy các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam chuyển dịch, cung cấp dịch vụ trên nền tảng Cloud thay cho phương thức cung cấp phần mềm truyền thống.
  • Nâng cao nhận thức và hiệu quả ứng dụng nền tảng Điện toán đám mây trong doanh nghiệp

Thời gian: 22/6/2017

Địa điểm: KS Pan Pacific, Số 01 Đường Thanh Niên, Hà Nội