Lý do tài trợ

GIAO LƯU

  • Giao lưu, tiếp xúc với trên 200 lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước và trên 500 lãnh đạo các doanh nghiệp CNTT và ứng dụng CNTT
TIẾP XÚC
  • Tiếp xúc với các khách hàng/đối tác tiềm năng và tìm kiếm những mối quan hệ kinh doanh mới
XUẤT HIỆN
  • Xuất hiện tại các tọa đàm chuyên đề của hội nghị
  • Hình ảnh thương hiệu xuất hiện trên tất cả các ấn phẩm của hội nghị
THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
  • Tìm hiểu và thâm nhập thị trường hiệu quả thông qua việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm tới các đối tác và khách hàng mục tiêu
XÂY DỰNG
  • Xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước lãnh đạo Đảng, Chính phủ và trong toàn ngành CNTT – TT Việt Nam
  • Xây dựng, phát triển và khẳng định uy tín, thương hiệu, củng cố niềm tin, sự trung thành của khách hàng