Lý do tham dự

  • TIẾP CẬN những thông tin mới nhất về thị trường, công nghệ, nền tảng Điện toán đám mây tại Việt Nam và thế giới;
  • CHIA SẺ tư duy, tầm nhìn và nhận thức mới về xu thế phát triển điện toán đám mây nói riêng và CNTT nói chung;
  • ĐÓN ĐẦU các chủ trương, định hướng chính sách mới của Việt Nam về phát triển và ứng dụng CNTT;
  • GẶP GỠ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp DN CNTT hàng đầu Việt Nam và thế giới, những doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu ưng dụng CNTT;
  • NẮM BẮT cơ hội, mở rộng quan hệ hợp tác về CNTT, cơ hội kinh doanh với các khách hàng, đối tác trong nước và nước ngoài.
  • TRÌNH DIỄN, GIỚI THIỆU, đồng thời TIẾP CẬN các giải pháp công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới.