Tự động hóa tích hợp điện toán đám mây – Một giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả vận hành trong các nhà máy công nghiệp Việt Nam

Tự động hóa tích hợp điện toán đám mây – Một giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả vận hành trong các nhà máy công nghiệp Việt Nam

Ông Nguyễn Thái Hưng

Phó Tổng Thư ký Hội Tự động Hóa, Tổng Giám đốc Công ty AMECO