Chia sẻ kinh nghiệm triển khai và ứng dụng cloud cho dịch vụ Ví Việt tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Chia sẻ kinh nghiệm triển khai và ứng dụng cloud cho dịch vụ Ví Việt tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Ông Phạm Quang Đệ, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Điện tử