Xu hướng, thách thức, cơ hội cho thi trường Cloud Việt Nam

Xu hướng, thách thức, cơ hội cho thi trường Cloud Việt Nam

Ông Đoàn Đăng Khoa, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)