Nâng tầm Châu á 2.0: Tận dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của xã hội

22 Th6 2017
15:00 - 15:15

Nâng tầm Châu á 2.0: Tận dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề của xã hội

Bà Astrid Tuminez,

Giám đốc Hợp tác, Đối ngoại và Pháp lý, Microsoft Khuc vực Châu Á