Public Cloud hay Private Cloud? Lựa chọn nào cho tổ chức của bạn

Public Cloud hay Private Cloud? Lựa chọn nào cho tổ chức của bạn

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Công ty Viettel – CHT (Viettel IDC)