Thảo luận: Thực trạng về ứng dụng Cloud tại các doanh nghiệp, tổ chức, các vấn đề và giải pháp

Thảo luận: Thực trạng về ứng dụng Cloud tại các doanh nghiệp, tổ chức, các vấn đề và giải pháp

Điều phối: Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Công nghệ Công ty Hệ thống thông tin FPT

Các khách mời:

  • Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Ông Nguyễn Bá Quỳnh, Giám đốc khu vực Công, Microsoft Việt Nam
  • Ông Lê Viết Thanh Luận – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)
  • Ông Nghiêm Sỹ Thắng – Giám đốc Công nghệ (CIO) Việt Á Bank