Ứng dựng nền tảng Cloud trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Thừa Thiên Huế

22 Th6 2017
13:30 – 13:50

Ứng dựng nền tảng Cloud trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Thừa Thiên Huế

Ông Francis Nguyễn,

Giám đốc phát triển, Microsoft Việt Nam