Ứng dụng cloud trong doanh nghiệp – Lợi ích và thách thức

Ứng dụng cloud trong doanh nghiệp – Lợi ích và thách thức

Ông Lê Viết Thanh Luận – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)