ÔNG NGUYỄN BÁ QUỲNH

Giám đốc khu vực công Microsoft Việt Nam

ÔNG NGUYỄN BÁ QUỲNH

Giám đốc khu vực công Microsoft Việt Nam

Biography

ÔNG NGUYỄN BÁ QUỲNH

Giám đốc khối Khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước

Microsoft Việt Nam

 

Tiểu sử

– Kể từ tháng 8/2015, Microsoft Việt Nam bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Quỳnh vào vị trí quản lý chủ chốt tại Việt Nam.

– Ông Nguyễn Bá Quỳnh với vai trò là Giám đốc khối Khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước sẽ đảm nhiệm việc hỗ trợ Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam trong công tác điều hành chiến lược kinh doanh, củng cố và chuyển giao một cách tối ưu nhất các thành tựu của Microsoft, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam.

– Ông Nguyễn Bá Quỳnh có kiến thức vững vàng về Công nghệ với hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý lâu năm tại nhiều tập đoàn đa quốc gia trên thế giới như IBM, HP, Schneider Electric…

– Trước khi gia nhập Microsoft, Ông Nguyễn Bá Quỳnh từng là Phó Chủ Tịch, Trưởng Bộ phận Tái cấu trúc Toàn cầu, Ngân hàng HSBC khu vực Châu Á, Thái Bình Dương.

All session by ÔNG NGUYỄN BÁ QUỲNH