Ông Efendi Chandra

Kiến trúc sư Giải pháp, GE Digital Châu Á – Thái Bình Dương

Ông Efendi Chandra

Kiến trúc sư Giải pháp, GE Digital Châu Á – Thái Bình Dương

Biography

Ông Efendi Chandra

Kiến trúc sư Giải pháp, GE Digital Châu Á – Thái Bình Dương

Là một chuyên gia đầu ngành CNTT với thâm niên 15 năm trong nhiều mảng như Quản lí dịch vụ, Giải pháp quản lí tài sản doanh nghiệp, trong 3 năm gần đây ông Efendi Chandra đã nghiên cứu và làm việc trong mảng IoT (Internet vạn vật). Hiện tại ông đang làm việc tại GE Digital và chịu trách nhiệm về mảng Internet Công nghiệp, giúp các khách hàng tận dụng tối ưu Internet Công nghiệp với Chuyển đổi Kỹ thuật số (Digital Transformation).

All session by Ông Efendi Chandra