Ông Lê Viết Thanh Luận

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Ông Lê Viết Thanh Luận

Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH MTV viễn thông quốc tế FPT( FTI)

Biography

DIỄN GIẢ: LÊ VIẾT THANH LUẬN

Chức danh: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FTI) – Công ty thành viên thuộc FPT Telecom

 

Quá trình công tác:

* 2008: Phó Ban Viễn thông và Phát triển đường trục FPT Telecom – Triển khai thành công các dự án optical DWDM kết nối cáp biển quốc tế AAG, kết nối biên giới China, Bắc-Nam và các tuyến liên tỉnh khu vực.

* 2012: Giám đốc trung tâm điều hành mạng FPT Telecom – Phụ trách công tác triển khai và vận hành các hệ thống backbone optical, IP MPLS, Internet gateway, Cloud, Data center.

* 2017: Phó tổng giám đốc FPT Telecom International. Chỉ đạo công tác triển khai các dịch vụ private và public cloud (HiGIO cloud). Xây dựng chiến lược triển khai dịch vụ cloud & cloud based services, SDN & NFV phục vụ khách hàng doanh nghiệp.

–           Chuyên môn lãnh vực Viễn thông, chuyên sâu về vận hành và phát triển các hệ thống core IP MPLS, Packet core, Optical transmission, Data Center, Cloud computing, Network operation & automation services.

–           Kinh nghiệm triển khai các dự án trong và ngoài nước xây dựng hệ thống backbone DWDM, fixed phone (public IP telephony), các hệ thống Wimax & LTE (trial license), backbone IP MPLS, Metro Ethernet, Internet & Gateway PoP (HK, Sing, USA, Japan),  Data Center (Uptime Tier3), private & public cloud.

 

All session by Ông Lê Viết Thanh Luận