Ông Nguyễn Thành Phúc

Ông Nguyễn Thành Phúc

Biography

ÔNG NGUYỂN THÀNH PHÚC

Cục trưởng Cục Tin học hoá

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Tiểu sử

Năm sinh: 26 tháng 08 năm 1968

Học vấn: Tiến sỹ, ngành kỹ sư, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vị trí công tác:

1993-2002: Tổng cục Bưu điện.

2002-2008: Phó Chủ tịch Viện Chiến lực Thông tin và Truyền thông Quốc gia.

2008-Nay: Cục trưởng, Cục Tin học hóa.

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Chính sách và chiến lược ứng dụng CNTT.
  • Xu hướng CNTT.
  • Xu hướng thị trường CNTT.

All session by Ông Nguyễn Thành Phúc