Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Công ty Viettel - CHT (Viettel IDC)

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Công ty Viettel - CHT (Viettel IDC)

Biography

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Giám đốc Công ty Viettel IDC

Ông Nguyễn Tiến Dũng đã có hơn 8 năm kinh nghiệm tại các vị trí quản lý ở các đơn vị CNTT tại Viettel; chịu trách nhiệm quản lý, xây dựng và triển khai nhiều giải pháp, ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp.

Tháng 5/2015, ông được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Công ty Viettel IDC và trở thành người trẻ nhất được giữ chức vụ Giám đốc công ty thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Ngay từ thời điểm đó, với nhận thức rằng điện toán đám mây sẽ là xu thế CNTT chủ đạo trong tương lai, ông đã đề ra hướng phát triển mới cho Viettel IDC: Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ trên nền tảng Cloud. Năm 2015, khi thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam còn khá sơ khai, Viettel IDC đã bắt đầu cung cấp rộng rãi dịch vụ Cloud và từng bước đưa các dịch vụ này đến gần hơn với doanh nghiệp trên cả nước.

Hơn 2 năm trên cương vị Giám đốc Viettel IDC, ông Nguyễn Tiến Dũng đã đưa Viettel IDC từ một đơn vị chủ yếu cung cấp các dịch vụ trung tâm dữ liệu, chuyển dịch trở thành nhà cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam, với hệ sinh thái các dịch vụ điện toán đám mây đa dạng và phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

All session by Ông Nguyễn Tiến Dũng