Ông Nguyễn Tuấn Khang

Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao IBM Cloud

Ông Nguyễn Tuấn Khang

Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao IBM Cloud

Biography

Nguyễn Tuấn Khang

khangnt@vn.ibm.com

Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao, IBM Cloud

Ông Khang là thạc sỹ CNTT và là chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao của IBM trong lĩnh vực điện toán đám mây IBM Cloud. Với hơn 18 năm tham gia tư vấn các giải pháp CNTT trong nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Viễn Thông, Chính phủ… ông Khang có rất nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc tư vấn và triển khai thành công nhiều dự án tại Việt Nam cho các mảng giải pháp về lớp giữa, kiến trúc tính hợp SOA, điện toán đám mây sử dụng nền tảng IBM Cloud. Ông Khang cũng là diễn giả quen thuộc với các chủ đề Điện toán đám mây, Nên kinh tế API, Triển khai ứng dụng biết nhận thức với giải pháp IBM Watson… trong nhiều hội thảo của IBM tới khách hàng trong thời gian qua

Trong hội thảo này, ông Khang sẽ trình bày chủ đề “Chuyển đổi nền tảng điện toán đám mây với công nghệ IBM Cloud và chia sẻ một sơ dự án thực tế về IBM Cloud tại ASEAN và Việt Nam”.

All session by Ông Nguyễn Tuấn Khang