Ông Vũ Minh Trí

Microsoft Vietnam Country Manager

Ông Vũ Minh Trí

Microsoft Vietnam Country Manager

Biography

ÔNG VŨ MINH TRÍ

Tổng Giám đốc

Công ty TNHH Microsoft Việt Nam

 

Tiểu sử

– Ông Vũ Minh Trí tốt nghiệp kỹ sư Hoá dầu trường đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh và đã hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Tiếp thị và Phát triển Tổ chức tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT – Asia Institute of Technology).

– Ông Vũ Minh Trí từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại nhiều công ty đa quốc gia, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực công nghệ. Trước khi gia nhập Microsoft, ông đã từng là Giám đốc khu vực Đông Dương & Thái Lan của tập đoàn Qualcomm; Tổng Giám đốc Yahoo! Việt Nam; Tổng Giám đốc Sony Ericsson Việt Nam.

– Nắm vai trò Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam, ông Vũ Minh Trí chịu trách nhiệm điều hành các chiến lược, hoạt động kinh doanh và sáng kiến phát triển của Microsoft tại thị trường Việt Nam.

– Hiện nay, sau hơn 4 năm điều hành, ông Vũ Minh Trí đã và đang tiếp tục bổ sung vào bảng thành tích của Microsoft những thành tựu và cống hiến CNTT vượt bậc của Microsoft Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau, những cống hiến đã đóng góp phần không nhỏ cho việc phát triển kinh tế xã hội tại thị trường trong nước.

– Ông Vũ Minh Trí đã cùng Microsoft vạch ra một kế hoạch chiến lược, đồng hành với kế hoạch phát triển CNTT của Việt Nam đến năm 2020, dựa trên các lĩnh vực chính như Hạ tầng CNTT – An ninh mạng, Gia tăng năng suất và năng lực cạnh tranh cho khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục.

All session by Ông Vũ Minh Trí