PGS. TS Vũ Minh Khương

Trường Chính sách Lý Quang Diệu, Singapore

PGS. TS Vũ Minh Khương

Trường Chính sách Lý Quang Diệu, Singapore

Biography

PGS. TS. Vũ Minh Khương,
Trường Chính sách Lý Quang Diệu, Singapore

TS. Vũ Minh Khương là Phó Giáo sư tại Trường Chính sách Công Lee Kuan Yew (Đại học Quốc gia Singapore). Nghiên cứu và giảng dạy của ông tập trung vào phát triển kinh tế và phân tích chính sách.Giáo sư Khương) đã nhận được Giải thưởng Báo cáo Xuất sắc nhất năm 2011 của Đơn vị Công và Phi lợi nhuận của Học viện Quản lý Hoa Kỳ. Ông cũng đã giành được giải thưởng cao nhất về nghiên cứu và giảng dạy tại Trường Lý Quang Diệu: Giải thưởng Nghiên cứu Xuất sắc của Trường Lý Quang Diệu (2012) và Giải thưởng Giảng dạy Xuất sắc hàng năm của Trường Lý Quang Diệu nằm 2009 và 2011.

Tiến sĩ Vũ Minh Khương nhận bằng Cử nhân Toán học của Đại học Hà Nội và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh và Tiến sĩ của Đại học Harvard. Ông là thành viên Ban Biên tập của Tạp chí Chính sách Viễn thông và Chính sách Đông Á.

 

All session by PGS. TS Vũ Minh Khương