TS. Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

TS. Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

NGUYỄN THÀNH HƯNG

Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Tiểu sử

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phụ trách các lĩnh vực:

 • Công nghiệp Công nghệ thông tin;
 • An toàn thông tin;
 • Ứng dụng công nghệ thông tin;
 • Điện tử;
 • Bản quyền về sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông;
 • Các Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, Điện tử

Ông được giao nhiệm vụ trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ TTTT, gồm:

 • Vụ Công nghệ thông tin;
 • Cục Tin học hóa;
 • Cục An toàn thông tin;
 • Trung tâm Thông tin;
 • Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia;
 • Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam;
 • Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam;
 • Ban Quản lý Dự án “Phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam”;
 • Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.